• پس از افزودن کالا به سبد خرید، در صفحه سبد خرید و یا در صفحه ثبت سفارش، بر روی دکمه “اعمال کد تخفیف” کلیک کنید.
  • کد تخفیف خود را در قسمت مشخص شده وارد نمایید و بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.
  • در صورت صحت کد تخفیف، پیام اعمال شدن کد تخفیف را در قسمت بالا سمت راست صفحه مشاهده خواهید کرد. همچنین اطلاعات کد تخفیف در سبد خرید برای شما ثبت می‌شود.

نکات استفاده از کد تخفیف

  • کد تخفیف روی محصولاتی که تخفیف دارند، اعمال نمی‌شود.
  • برای هر سفارش تنها یک کد تخفیف قابل استفاده است.
  • در صورت باطل شدن کد تخفیف، امکان فعال سازی مجدد آن وجود ندارد.
  • کد تخفیف تنها برای یکبار قابل استفاده است؛ در صورت لغو سفارش کد تخفیف اعمال شده بر روی آن نیز نامعتبر می‌شود.
  • کد تخفیف روی سفارشات قبلی اعمال نمی‌شود.
  • مطمئن شوید کد را با دقت وارد می‌نمایید.